Wolontariuszu

zapraszamy do udziału w wyjątkowym projekcie!

Koalicja rodzin i organizacji pozarządowych skupiona wokół idei Kręgu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie zaprasza do udziału w niepowtarzalnym projekcie skierowanym do osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Nigdy jeszcze nie podjęto działań adresowanych do tej grupy osób i ich rodzin na taką skalę i z tak nowatorską filozofią działania. Niepełnosprawność intelektualna, osoba niepełnosprawna – pojęcia budzące często obawy, niezrozumienie, o co chodzi? Down, dziwak, chory psychicznie – ilu z nas miało takie myśli? Ten stereotyp, drzemiące w nas obawy przekładają się na nasz stosunek w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Taka postawa sprawia, że ludzie ci spychani są na margines życia społecznego i pozostają na nim często do końca…

Zbudujemy razem

Kręgi Wsparcia!

Organizacje skupione wokół idei KRĘGÓW WSPARCIA chcą budować społeczne sieci wsparcia, dzięki którym ludzie mogą liczyć na siebie nawzajem i realizować w praktyce solidarność społeczną. Szukamy ludzi chętnych do rozwijania swoich pasji wspólnie z osobami niepełnosprawnymi. Razem zmieńmy społeczne postrzeganie osób z niepełnosprawnością intelektualną, zbudujmy kręgi przyjaznych ludzi.

To wyjątkowe przedsięwzięcie

w skali kraju!

Społeczną sieć wsparcia posiada każdy z nas. Są to bliscy, przyjaciele i znajomi, na których pomoc możemy liczyć w trudnych sytuacjach. Dla osób niepełnosprawnych, w szczególności intelektualnie, zbudowanie tego typu relacji stanowi nie lada wyzwanie. Największym upośledzeniem nie jest wcale choroba, ale samotność, która izoluje ich od ludzi i otaczającego świata. Świat już dawno dokonał zmiany takich postaw. Programy integracyjne, powszechna edukacja w tym zakresie sprawiły, że obecność osób z niepełnosprawnościami

Poszukujemy wolontariuszy!

Dołącz do nas.

Zapraszamy do projektu, którego istotą jest budowanie trwałych więzi, włączenia się we wspaniały świat osób niepełnosprawnych.

Proponujemy:

  • przygotowanie do wolontariatu na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • wsparcie specjalistów
  • możliwość wyboru rodzin, z którą będziesz współpracował pod okiem specjalistów
  • włączenie się do tworzenia Kręgu Wsparcia i zdobycie doświadczenia

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu ze specjalistą ds. kręgów wsparcia z Twojego regionu. Wszystkie kontakty dostępne są w zakładce KONTAKT