Wiesław mieszka w Tarnawce w gminie Krasiczyn. Ma 54 lata. Komunikuje się werbalnie. Od 2003 roku jest uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy Koło PSONI w Przemyślu. Bardzo lubi przyjeżdżać do ośrodka. Potrafi pisać, czytać i liczyć. Lubi zajęcia w ośrodku, a najbardziej trening kulinarny. Zmotywowany bierze udział w treningu umiejętności praktycznych, wykonuje czynności porządkowe w pomieszczeniach wspierająco-aktywizujących oraz w ogrodzie ŚDS. Ważna jest dla Wiesława cała rodzina. Siostra Gosia, bracia Jurek, Andrzej i Marek. Lubi spędzać czas z siostrą Gosią i bratankiem Pawłem. Uważa, że jest dobrym wujkiem. Lubi rozmowy z Kierownikiem ŚDS panią Agatą. Chętnie uczestniczy w integracji z pomocą terapeutów i instruktorów ŚDS. Cieszą go podróże i chętnie chodzi z siostrą Gosią do kawiarni/cukierni, na spacery po Starówce miasta Przemyśl. Chciałby częściej wychodzić do kina, pizzerii i na zakupy do galerii. Wiesław jest osobą z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi oraz innymi chorobami współistniejącymi. Niepełnosprawność Wiesława istnieje od urodzenia.

Od początku pobytu Wiesława w ŚDS specjaliści podjęli pracę kręgową z Wiesławem i jego rodziną. W ciągu tych prawie dwudziestu lat pracy z Wiesławem wiele zmieniło się w jego życiu. Choć na początku współpracy z Wiesławem nie wiedzieliśmy, że tworzymy Plan Skoncentrowany na Osobie oraz fundament bezpiecznej przyszłości Wiesława, to teraz mamy tego dowody. Pierwszym elementem było poznanie środowiska rodzinnego, osób, które są mu bliskie, tworzących sieć wsparcia. Żyła wtedy jeszcze mama, z którą miał wyjątkową relację. Rodzice będąc jeszcze w dobrej kondycji zdrowotnej postanowili, że zabezpieczą przyszłość Wiesława w jego domu rodzinnym, a pieczę nad tą przyszłością wraz z dobrami materialnymi powierzą siostrze – Pani Małgorzacie. W 2009 roku zmarła mama Wiesława, a w 2022 roku umarł ojciec. Wiesław mieszka w swoim rodzinnym domu, posiada zabezpieczenie finansowe, świadczenia ZUS, a siostra, która towarzyszy mu każdego dnia wspiera go w drodze do jak największej samodzielności. Bezpieczny plan na przyszłość Pana Wiesława właśnie się realizuje. Do końca życia będzie pozostawał w swoim dobrze znanym mu środowisku.

Ważną i ciekawą formą zapewnienia komfortu i poczucia bezpieczeństwa Wiesławowi w jego domu jest zamontowany dzwonek, który uruchomiony w sytuacjach, gdy potrzebuje pomocy dzwoni w domu brata Wiesława – Pana Marka. Brat Marek – osoba z kręgu wsparcia Wiesława, mieszka w pobliżu. Sygnał alarmowy jest już w domu Wiesława od kilku lat, ale tylko dwukrotnie został przez niego użyty i to w sytuacji, gdy żył jeszcze ojciec Wiesława, a ta pomoc była potrzebna tacie. Wiesław potrafi z niego skorzystać i wie, że jest to sygnał pomocy w sytuacjach zagrażających jego bezpieczeństwu. Zdolność logicznego myślenia i adekwatnego reagowania Pana Wiesława pozwala na jego samodzielne pozostawanie w domu na dłuższy czas.
Na początku pobytu w ŚDS Wiesław był bardzo niechętny do samodzielnego spędzania czasu wolnego, do brania udziału w wyjazdach, spotkaniach, pozostawaniu samodzielnie w różnych miejscach. Pierwszym działaniem wspierającym było poznanie możliwości Wiesława w zakresie szeroko pojętej samodzielności – możliwych do osiągnięcia celów, przekonanie go do udziału np. w wyjazdach integracyjnych, kulturalnych czy rekreacyjnych. I to się udało. Do dziś Wiesław chętnie wyjeżdża na wycieczki, turnusy rehabilitacyjne i inne wydarzenia poza miejscem zamieszkania, i niekoniecznie musi towarzyszyć mu osoba z kręgu rodzinnego.

Każdy dzień Wiesława to czas kolejnych aktywności. Rano samodzielnie przygotowuje się do wyjazdu na zajęcia do ośrodka wsparcia, potrafi przygotować sobie herbatę, kanapki, samodzielnie przyjmuje leki – zna sposób ich dawkowania i pilnuje regularności, wykonuje codzienną toaletę poranną. Po powrocie z ośrodka (korzysta z usług transportowych) potrafi samodzielnie otworzyć dom kluczem, zamknąć drzwi wejściowe, zachowuje zasady bezpieczeństwa tzn. drzwi wejściowe zamyka na klucz i nie otwiera ich bez upewnienia się, że na zewnątrz jest osoba, która może wejść do domu, potrafi przygotować sobie ciepły napój i prosty posiłek. Pozostaje czasem w swoim domu sam na dłuższy okres czasu.
Od 2023 r. Wiesław został objęty działaniami w modelu Kręgów Wsparcia. Uczestniczy w zajęciach doskonalących jego mocne strony i umiejętności. Poprzez PSO wyznaczane są cele do realizacji zgodne z zainteresowaniami i wsparciem w samodzielności. Są to założenia do pracy w zakresie treningów: kulinarnego, nauki higieny, gospodarowania własnymi środkami finansowymi, umiejętności spędzania czasu wolnego, umiejętności praktycznych oraz zajęć relaksacyjnych. To kierunek w jego samodzielności, samoświadomości i dobrego życia, w tym też spełniania marzeń.

Krąg wsparcia Pana Wiesława tworzą osoby z nim spokrewnione oraz całkowicie obce, w różnym wieku, z różnymi doświadczeniami i każdy z inną relacją wsparcia. W tym miejscu podkreślimy jeszcze raz rolę rodziców, którzy zadbali o godność i należny szacunek Wiesławowi, co przejawia się w relacjach z najmłodszymi członkami rodziny. Tak więc bratanice Pana Wiesława zwracają się do niego Wujku Wiesiu, a nie np. Wiesiu czy Wiesławie. Podkreślana jest pozycja jego osoby w relacjach rodzinnych, społecznych i towarzyskich.

Krąg wsparcia Wiesława

Dużym wsparciem otacza Wiesława jego siostra Pani Małgorzata – najbliższa osoba z Kręgu Wsparcia. Na co dzień włącza swojego brata w ciąg wydarzeń i obowiązków związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego – zakupy, czynności porządkowe, planowanie jadłospisów, spotkania w gronie rodzinnym, ale również jest sprawcą realizacji marzeń. Wiesław od 10 lat podróżuje z siostrą do różnych ciekawych miejsc pod względem turystycznym, rehabilitacyjnym i kulturowym. Wakacje 2023 roku były szczególnie ważne, bo odpowiadały jego preferencjom i marzeniom. Najpierw spędził kilkanaście dni na słonecznych plażach Grecji, poznając niezwykłe miejsca i obcując z pięknem fauny i flory, a następnie wyjechał na turnus rehabilitacyjny nad polskie morze, gdzie miał możliwość rozwijania i doskonalenia kompetencji samoobsługowych, komunikacyjnych i społecznych. Wynikła z powyższego kolejna pozytywna zmiana – Wiesław po wakacjach nie tylko cieszy się lepszym samopoczuciem, ale prezentuje zupełnie inną postawę w codziennym życiu. Jest bardziej otwarty, rzadziej pojawiają się monologi i odpowiedzi na zaproponowaną aktywność ”Nie chce mi się…”. Pan Wiesław nie należy do osób, które chętnie przemieszczają się pieszo, ale w sytuacjach gdy chce pójść do lodziarni, kawiarni, cukierni i innych miejsc „kulinarnych przyjemności ” oraz gdy ma chęć dokonania jakiegoś zakupu, potrafi przejść i to długie dystanse.

Efektem pracy z Wiesławem podczas indywidualnych zajęć z trenerem we współpracy z siostrą Małgorzatą w realizacji Kręgów Wsparcia, jest samodzielne wykonywanie czynności z zakresu treningu umiejętności praktycznych – doskonalenie umiejętności obsługi zmywarki do naczyń oraz bezpieczne korzystnie z kuchenki gazowej. Niemalże codzienne podejmowanie czynności obsługi powyższego sprzętu AGD doprowadziło to pozytywnego efektu pracy z Wiesławem i samodzielnego wykonywania czynności z życia codziennego.

Do obszarów wymagających wsparcia należy dalsza praca nad wyciszaniem emocji, w tym prowadzonych przez niego monologów, utrudniających koncentrowanie się na zadaniach. Wskazana jest kontynuacja zajęć relaksacyjnych. Z pewnością należy też kontynuować wszystkie działania pozytywnie wspomagające w tym wyjścia do różnych miejsc użyteczności publicznej, wyjazdy i spotkania w szerszym gronie osób – w tym nieznanych. Planowanie skoncentrowane na osobie i tworzenie kręgów prowadzi w ŚDS pani Anna przy wsparciu kierownika pani Agaty.

#SDSwKregach

Przyszłość zaczyna się dziś!

PSONI Koło Przemyśl 

image
image
image