Edukacja jest nieodłącznym elementem projektu Kręgi wsparcia. Nasi specjaliści i terapeuci wspierają osoby z niepełnosprawnością we wszystkich obszarach ich życia, dając im szansę na pełne stanowienie o sobie. Za nami kolejne spotkanie, tym razem z seksuologiem w Zgierzu.

Jednym z obszarów jaki wspieramy to seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną. A seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną jest wciąż w naszym otoczeniu tematem tabu. Jest to także jedno ze słabiej poznanych zagadnień seksuologicznych. Nadal spotykany jest pogląd, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie mają potrzeb seksualnych, a jakakolwiek ich ekspresja, jeśli już ma miejsce jest niewłaściwa. Obecnie oba te poglądy należy uznać za błędne. Obalamy mity i stereotypy. Wspieramy osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie w zrozumieniu ich seksualności i radzeniu sobie z wielorakimi emocjami związanymi z tą sferą.

Funkcjonowanie seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną zależy w dużym stopniu od stopnia tej niepełnosprawności. Osoby z lekkim nasileniem niepełnosprawności, przy odpowiednim wsparciu w postaci odpowiedniej edukacji seksualnej mogą być zdolne do społecznie akceptowanej ekspresji seksualnej oraz do tworzenia związków seksualnych z innymi ludźmi. Z kolei osoby z nasilonym problemem mogą wykazywać nieakceptowane społecznie wzorce aktywności seksualnej, jak np. publiczna masturbacja lub zachowania ekshibicjonistyczne. Co przy systematycznej pracy z terapeutami można wspierać i dążyć do niwelowania negatywnego odbierania przez społeczeństwo takich zachowań.

Innymi ważnymi sprawami w przypadku życia seksualnego osób z niepełnosprawnością intelektualną to zagadnienie antykoncepcji i zagrożenie nadużyciem seksualnym ze strony innych ludzi mogących wykorzystać nadmierną ufność tych osób lub dużą potrzebę bliskości. Wspieramy naszych członków kręgów wsparcia, edukujemy, omawiamy różne sytuacje jakie mogą mieć miejsce tak aby przygotować osoby z NI na każdą ewentualność i być wsparciem, gdy nadejdą trudniejsze dni.

W Kręgach wsparcia siła.

image
image
image
image
image
image
image

Projekt realizowany z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Projekt jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.