Gotowanie, porządki domowe, wyrzucanie śmieci, zakupy w supermarkecie – naszym przyjaciołom nie zawsze łatwo przychodzi codzienne wypełnianie obowiązków! Czasem wizyta w sklepie i rozmowa z ekspedientką stanowi prawdziwe wyzwanie, nie wspominając o podróży komunikacją publiczną czy nawet wyprasowaniu koszuli, dlatego niestrudzeni trenerzy z koła PSONI w Ostródzie przygotowywali osoby z niepełnosprawnością intelektualną do samodzielnego życia, pomagając im w codziennych czynnościach.

Istnieje szereg sposobów wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną we włączaniu ich do życia codziennego; towarzyszenie im podczas wspólnych aktywności czy też umożliwianie im odwiedzenia miejsc, w których mogą rozwijać pasje i zainteresowania, to jedne z wielu form pomocy, prowadzących do ich rozwoju i usamodzielnienia się. Tak też było i tym razem – pod okiem trenerów osoby niepełnosprawne intelektualnie ćwiczyły nowe nawyki, tak, aby w przyszłości nauczyły się wykonywać je samodzielnie.

Wśród zajęć znalazło się omówienie wszystkich obowiązków domowych oraz ćwiczenia praktyczne. Testowanie nowej trasy komunikacji miejskiej? Wybór odpowiedniego produktu w supermarkecie? Zamówienie pizzy? Te i inne czynności były trenowane pod okiem ostródzkich wolontariuszy, a naszym bohaterom, mimo częstych trudności, sprawiały ogromną radość i satysfakcję.
Kręgi Wsparcia to inicjatywa dająca szanse na doświadczanie nieznanych dotąd sytuacji i odgrywanie zupełnie nowych ról społecznych – dzięki temu czynności takie jak zakupy, podróże czy gotowanie stają się łatwe, nawet bez pomocy mamy i taty – Bo stawiamy na samodzielność!

Kręgi Wsparcia – idea promująca wsparcie środowiskowe osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin w miejscu ich zamieszkania, w konkretnej społeczności lokalnej poprzez tworzenie Kręgu Wsparcia wokół tych osób. Kręgi Wsparcia tworzą wolontariusze, przyjaciele, sąsiedzi, specjaliści i wszystkie osoby z naturalnego otoczenia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

—-
Kręgi Wsparcia są częścią modelu “Bezpieczna Przyszłość” wdrażanego w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość Osób z NI – testowanie modelu, realizowanego w ramach POWER 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Model wdrażany jest w 8 społecznościach lokalnych przez Biuro Zarządu Głównego PSONI oraz partnerów centralnych: Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza, oraz Laboratorium Zmiany Społecznej przy Uniwersytecie Warszawskim.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image