W Gdańsku kampania edukacyjna #jestemwkregach nabiera rumieńców. Do projektu przystąpiło już wielu koalicjantów, którzy wspierają nasz projekt.

Na stronie Miejskiego Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz na portalu Miasta Gdańsk pojawiły się pierwsze artykuły prezentujące Kręgi Wsparcia:

Dwanaście dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną zostało objętych w Gdańsku tzw. kręgami wsparcia. Wokół niepełnosprawnych mieszkańców tworzą je ich bliscy, znajomi, sąsiedzi i inni życzliwi ludzie. Szukamy kolejnych otwartych osób, które zechcą włączyć się w projekt i pomóc potrzebującym.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest partnerem projektu pt. „Bezpieczna przyszłość ON – testowanie modelu”. Na terenie miasta jest on realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Gdańsku. Beneficjantami projektu jest dwanaście dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie osób, głównie gdańszczanek i gdańszczan. To m.in. uczestnicy zajęć w środowiskowych domach samopomocy czy innych ośrodkach wsparcia dziennego. Wokół każdego beneficjenta powstały tzw. kręgi wsparcia, które tworzą życzliwi, pomocni ludzie z otoczenia osoby z niepełnosprawnością. Oprócz rodziny „budują je” także sąsiedzi, znajomi, właściciele zakładów usługowych czy sklepów, lokalna społeczność – wszystkich łączy otwartość i chęć pomagania potrzebującej osobie w codziennym funkcjonowaniu. Wszyscy starają się wspierać niepełnosprawnego człowieka w jego aktywizacji życiowej, społecznej, w procesie usamodzielnienia. Głównym celem projektu jest bowiem doprowadzenie do takiej sytuacji, by jego beneficjenci mogli w jak najwyższym stopniu uczestniczyć w zwykłym, społecznym życiu. Żeby mimo swej niepełnosprawności nie byli w przyszłości skazani na pobyt w domu pomocy społecznej. Adresaci projektu wychodzą m.in. do kina, teatru, muzeów, samodzielnie robią zakupy czy oddają się zabiegom pielęgnacyjnym np. u zaprzyjaźnionej kosmetyczki lub fryzjera. Rodziny mają też zapewnione indywidualne doradztwo psychologiczne, prawne czy seksuologiczne.

Realizacja projektu potrwa do marca 2021 roku. Liczba jego beneficjentów jest zamknięta. Do współpracy zachęcamy jednak życzliwych ludzi, firmy, instytucje, które zechcą włączyć się w kręgi wsparcia.

Równolegle prowadzona jest też kampania edukacyjno-informacyjna, z towarzyszącym hasłem #jestemwkregach.

Więcej na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie link  www.mopr.gda.pl

oraz na stronie miasta Gdańsk link www.gdansk.pl