28 i 29 września br. w Gdańsku na budynku siedziby Stowarzyszenia PSONI namalowany został mural, inspirowany ideą Kręgów Wsparcia, czyli integracji społecznej  osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich samodzielnego życia.

Sztuka łączy ludzi! Uczestnicy projektu, w ramach którego tworzone są Kręgi Wsparcia, wspólnie wzięli udział w inicjatywie artystycznej, adresowanej do osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz do szerokiego kręgu lokalnej społeczności. Obraz, inspirowany logotypem i ideą Kręgów Wsparcia, namalowany został obok pierwszego muralu, powstałego w czerwcu tego roku podczas cyklicznego wydarzenia „Świat mało znany”, organizowanego przez koło PSONI w Gdańsku.

Przez dwa dni budynek Stowarzyszenia PSONI otoczony był przez grupę wolontariuszy, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz członków Kręgów Wsparcia, którzy pod przewodnictwem Macieja Salamona – absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, artysty-grafika, twórcy instalacji artystycznych i murali, założyciela grupy artystycznej „Krecha”, przeobrazili ścianę budynku przy ulicy Jagiellońskiej 11 w kolorowy mural.

Wszyscy jesteśmy zmęczeni, ale zachwyceni efektem końcowym, który przerósł nasze oczekiwania” – powiedziała po zakończeniu prac, Agata Ciosmakspecjalista ds. Kręgów wsparcia w projekcie „Bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie modelu” – „Sztuka ma niezwykły wymiar terapeutyczny, a wspólne malowanie pokazało lokalnej społeczności, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną są kreatywne, aktywne i potrafią zaangażować mieszkańców do aktywnego udziału w ważnym dla nich wydarzeniu.  Cieszymy się bardzo z ogromnego zaangażowania wszystkich, którzy wzięli udział w akcji. Mamy nadzieję, że ten mural – spodoba się mieszkańcom Gdańska i zaowocuje zwiększeniem zainteresowania wyzwaniami, jakie stoją przed osobami z niepełnosprawnością intelektualną i ich przygotowaniem do samodzielnego życia”.

Kręgi Wsparcia są częścią projektu „Bezpieczna przyszłość Osób z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie modelu,  realizowanego przez Biuro Zarządu Głównego PSONI, w ramach POWER 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Ideą kręgów wsparcia jest promowanie wsparcia środowiskowego polegającego na stworzeniu warunków do samodzielnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną w miejscu ich zamieszkania, wśród społeczności lokalnej.  Kręgi wsparcia  tworzą wolontariusze, przyjaciele, sąsiedzi, specjaliści i wszystkie osoby z naturalnego otoczenia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

#jestemwkregach

Foto: Łukasz Ostapkowicz

 

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image