Dwanaście dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną zostało objętych w  Gdańsku tzw. kręgami wsparcia. Wokół niepełnosprawnych mieszkańców tworzą je ich bliscy, znajomi, sąsiedzi i inni życzliwi ludzie. MOPR szuka kolejnych otwartych osób, które zechcą włączyć się w projekt i pomóc potrzebującym.

Od listopada 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest partnerem projektu pt. „Bezpieczna przyszłość ON – testowanie modelu”. Na terenie miasta jest on realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Gdańsku.

W Gdańsku jak w Kanadzie? Testowanie Innowacyjnego projektu 

Tak zorganizowane wsparcie wokół osoby niepełnosprawnej to w Posce nowość. Od listopada 2018 roku projekt jest realizowany w Gdańsku i równolegle m.in. w Goleniowie, Elblągu i Suwałkach. Ma on na celu wypracowanie takich rozwiązań zabezpieczających prawno-finansową i społeczną sytuację osoby z niepełnosprawnością intelektualną, aby poradziła sobie, gdy z przyczyn naturalnych straci oparcie w rodzinie.

więcej na stronie internetowej miasta Gdańsk link www.gdansk.pl