Lider Projektu

Skontaktuj się z nami.

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS Boris logo

Warecka 4/6
00-040 Warszawa
e-mail: boris@boris.org.pl
www: www.boris.org.pl

Osoby do kontaktu:

Katarzyna Leśko – koordynatorka projektu
e-mail: katarzyna.lesko@boris.org.pl
tel. 22 890 94 49

Paweł Jordan – ekspert ds. edukacji, kręgów wsparcia i pracy w środowisku
e-mail: pawelj@boris.org.pl 
tel. 22 890 94 49

Partner Projektu

Skontaktuj się z nami.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Psoni logo

Głogowa 2B
02-639 Warszawa

Osoby do kontaktu:
Ewa Zajączkowska – specjalistka ds. osób z niepełnosprawnością intelektualną i rodzin
e-mail: ewa.zajaczkowska@psoni.org.pl
tel. 22 848 82 60, 646 03 14

Bartosz Józefowicz – specjalistka ds. osób z niepełnosprawnością intelektualną i rodzin
e-mail: bartosz.jozefowicz@psoni.org.pl
tel. 22 848 82 60, 646 03 14

Operatorzy lokalni

Skontaktuj się z nami.

PSONI  Koło w Tarnowie http://www.psoni.org/

PSONI Koło w Bytomiu http://psonibytom.org/

PSONI Koło w Zgierzu http://psoni.miasto.zgierz.pl/

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszu EOG