Za nami bardzo ważny zjazd centralny kręgów wsparcia. Był szczególny, gdyż udział w nim wzięli również Przewodniczący i członkowie Zarządu Kół PSONI. Mogliśmy wspólnie zastanowić się nad koncepcją Centrum Kręgów Wsparcia w lokalnych społecznościach.

W wyniku dyskusji i analizy lokalnej przestrzeni, w planowaniu naszej przyszłości wszyscy widzimy u siebie Centrum Kręgów Wsparcia (CKW) jako strategiczną jednostkę spinającą i rozwijającą pracę środowiskową z osobą z niepełnosprawnością intelektualną i rodziną. Kwestią uzgodnienia pozostaje tylko lokalizacja CKW, które w zależności od specyfiki zlokalizowane będą przy kołach PSONI lub przy OPS, SDS, a czasami przy wszystkich strukturach jednocześnie, aby zapewnić współpracę wielu podmiotów. Dziś już wiemy, że kręgi wsparcia są wpisane w DNA każdego Koła PSONI, musimy tylko odkryć ten potencjał w każdym środowisku.

Po roku działania kręgów wszyscy widzimy korzyści jakie niesie ze sobą projekt „Bezpieczna przyszłość osób z NI – testowanie modelu”. Korzyści widzimy zarówno dla osób z niepełnosprawnościami, jak również dla ich rodzin oraz dla różnych placówek i organizacji.

Małymi krokami wychodzimy z fazy tylko testowania i przechodzimy do wypracowania i zakorzenienie rozwiązań systemowych. Rozwiązań centralnych oraz lokalnych dopasowanych do danej społeczności. To ogromne wyzwanie dla wszystkich nas pracujących na zasobach osoby z niepełnosprawnościami i pracujących z rodzinami w dobrych relacjach partnerskich. W codziennej pracy otwieramy nasze społeczności na nowe rozwiązania oraz budujemy relacje. Mamy na swoim koncie wiele przykładów i praktyk jak osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrafią cudownie się dzielić z nami tym co mają i jak świetnie potrafią dać innym coś od siebie.

Koncepcja Centrów Kręgów Wsparcia ma spinać nowe podejście, edukować, promować i wdrażać nas wszystkich w kierunku systemowego myślenia środowiskowego. Przykłady działania naszych kręgów wsparcia w różnych środowiskach pokazują, iż można stworzyć sieć wspierających ludzi oraz instytucji – i to działa. Wymaga to stałej systematycznej, organicznej pracy, ale są namacalne efekty tej współpracy. Co pozwala patrzeć nam w przyszłość z optymizmem.

Uczymy się siebie nawzajem. Wiemy, że jednym z kluczowych sukcesów kręgu jest to, aby krąg dopasowywać do potrzeb osoby z niepełnosprawnością, nie tworzyć „sztucznych” aktywności, które nie mają pokrycia w zainteresowaniach danej osoby objętej kręgiem wsparcia. Wszystko musi się dziać na miarę możliwości każdej jednostki.

Bardzo ważne we współpracy kręgowej jest podejście partnerskie, samopomoc, powolne budowanie zaufania, integracja i praca nad samodzielnością osoby z niepełnosprawnością intelektualną. To już się dzieje w naszych kręgach.

Ważnym obszarem zmiany jest obszar działania placówek. Na przykładzie Środowiskowych Domów Samopomocy, które prowadzą nasze koleżanki – Aleksandra Kojtych (Elbląg) i Małgorzata Bortko (Warszawa), mogliśmy się przekonać, że SDS może być dla nas Centrum Kręgów Wsparcia w lokalnej społeczności. Jak wygląda „SDS Jutra”? To placówka, która myśli kręgowo, diagnozuje potrzeby i odpowiada na nie korzystając ze swoich zasobów. To pokazuje nowy kierunek myślenia o pracy środowiskowej w lokalnej społeczności. To nowy trend, którym zarażamy innych.

Kręgi wsparcia są prezentem od życia. Korzystajmy z nich.

 

#jestemwkregach

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image