Niepełnosprawność to nie tylko wady ale i zalety. Jedni są niezwykle utalentowani muzycznie, inni wykazują zdolności manualne. Wszyscy mają prawo do równego traktowania i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. O tym był marsz równości, który przeszedł ulicami Zgierza 12 maja. A wśród maszerujących uczestnicy kręgów wsparcia, którzy zaprezentowali lokalnemu społeczeństwu swoje mocne strony.

Wszyscy choć tak różni jesteśmy tacy sami. Potrzebujemy tego samego: akceptacji i zrozumienia. O tym mówią też uczestnicy i otoczenie kręgów wsparcia. Kręgi wsparcia, czyli zabezpieczenie materialne, emocjonalne, zaangażowanie najbliższego otoczenia we wspieraniu dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Mówił o tym Paweł Jordan ze Stowarzyszenia BORIS, inicjator kręgów wsparcia w Polsce, partner projektu Kręgi wsparcia – Przyszłość zaczyna się dziś.

Główna idea kręgów to sieć osobistego wsparcia osób z niepełnosprawnością, tak aby mogły samodzielnie funkcjonować w dorosłym świecie. Mówił też o tym podczas marszu z okazji DNIA GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – Pan Przemysław Staniszewski – Prezydent Zgierza.

Zapraszamy na krótką relację TVP3 ŁÓDŹ.

link >> https://lodz.tvp.pl/60142326/tworcze-osoby-niepelnosprawne-w-zgierzu-kregi-wsparcia

Projekt realizowany z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Projekt jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.