Katarzyna Leśko BORIS

Specjalistka ds. wdrażania Modelu i koordynatorka działań ze strony Stowarzyszenia Boris

e-mail: katarzyna.lesko@boris.org.pl

Tel. 663-481-310

 Specjalistka ds. wdrażania Modelu i koordynatorka działań ze strony Stowarzyszenia Boris

Więcej

Od 12 lat związana z mazowieckim trzecim sektorem jako koordynatorka projektów społecznych, trenerka, doradczyni, specjalistka ds. współpracy z ngo i ekspertka oceniająca wnioski o dofinansowanie składane w otwartych konkursach ofert na poziomie samorządowym i rządowym. Autorka i realizatorka wielu projektów społecznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu organizacją pozarządową, w zarządzaniu zespołem, w tworzeniu sieci organizacji pozarządowych na terenie woj. mazowieckiego oraz we współpracy z samorządem. Współtworzyła i konsultowała wiele dokumentów strategicznych związanych ze współpracą ngo i samorządem oraz w pracach ciał dialogu społecznego, w tym m.in. Komisji Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających przy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Komitecie Monitorującym RPO WM 2014-2020, Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Aktualnie związana ze Stowarzyszeniem BORIS.

Mniej