16 czerwca 2021 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” w Tarnowie odbyło się seminarium „W kręgach pozytywnej zmiany”. Zastępca prezydenta Tarnowa, Dorota Krakowska mówiła o środowiskowym wsparciu osób z niepełnosprawnościami.

Dzięki kręgom wsparcia, każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną może przy wsparciu życzliwych osób żyć w przyjaznym lokalnym środowisku. Tworząc sieci powiązań w obszarze formalnym i nieformalnym dajemy szansę osobom wykluczonym społecznie wrócić do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie.

W seminarium udział wzięły osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny, jak również partnerzy ze strony instytucji publicznych, samorządu lokalnego oraz organizacji pozarządowych.  Spotkanie prowadziła Przewodnicząca Koła PSONI w Tarnowie Lucyna Cichoń. Dzieliła się też swoimi doświadczeniami od strony rodzica i konieczności planowania przyszłości dla syna Piotra.  System wspierania osób z niepełnosprawnościami w mieście prezentowała Dorota Krakowska, Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa, która jest wielką sojuszniczką osób z niepełnosprawnościami ze strony samorządu lokalnego.

– Miasto Tarnów jest bardzo dobrze przygotowane, jeśli chodzi o wsparcie i pełnienie funkcji środowiskowej dla osób niepełnosprawnych. Dzisiaj się spotykamy głównie odnośnie problematyki związanej z osobami intelektualnie. Niepełnosprawnymi tutaj nasz system wsparcia środowiskowego jest zabezpieczony – mówiła Dorota Krakowska.

O Modelu Kręgów Wsparcia opowiadali Paweł Jordan ze Stowarzyszenia BORIS oraz Urszula Paszkowska z Koła PSONI w Tarnowie, która również zaprezentowała sylwetki osób z niepełnosprawnością wokół których tworzone są kręgi wsparcia.

Uczestnicy zastanawiali się również nad korzyściami z realizacji Modelu Kręgów Wsparcia i wszyscy byli zgodni co do wagi nowego podejścia.  Podkreślali szansę na samodzielność osoby z NI, zabezpieczenie przyszłości, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa u rodzin oraz konieczność włączenia różnych partnerów w społeczności ze swoimi zasobami.  Spotkanie było bardzo udane dające dużą nadzieję na realizację kręgów wsparcia w Tarnowie.

#jestemwkregach   #AktywniObywatele

image
image
image
image
image

Projekt realizowany jest w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest on jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.