Bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną była głównym tematem na seminarium „W kręgach pozytywnej zmiany”, które odbyło się w sali konferencyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”. Zastępca prezydenta Tarnowa, Dorota Krakowska mówiła o środowiskowym wsparciu osób z niepełnosprawnościami.
Miasto Tarnów jest bardzo dobrze przygotowane, jeśli chodzi o wsparcie i pełnienie funkcji środowiskowej dla osób niepełnosprawnych. Dzisiaj się spotykamy głównie odnośnie problematyki związanej z osobami intelektualnie. Niepełnosprawnymi tutaj nasz system wsparcia środowiskowego jest zabezpieczony – mówi Dorota Krakowska.

Prezes Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych, Paweł Jordan opowiedział o doświadczeniach, przykładach zmian i wyzwaniach związanych z modelem Kręgów Wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin w Polsce.

Każdy jest ważny w społeczności i dla każdego jest miejsce w tej społeczności i chodzi o to, żeby osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny dobrze czuły się w tej społeczności, były w tej społeczności akceptowane. To jest najważniejsze i dlatego ten przekrój na tym seminarium jest bardzo różny, ponieważ są właśnie osoby i rodziny, są też różne instytucje, jest PSONI, które zaprasza. Jest też samorząd, czyli mamy wszystkich, którzy tak naprawdę są ważni dla dobrego życia osoby z niepełnosprawnością intelektualną – mówi Paweł Jordan.

Urszula Paszkowska opowiadała o potrzebach i przyszłości osób niepełnosprawnych.- W ramach seminarium przybliżona zostanie idea wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku lokalnym, żeby osoba mogła jak najlepiej funkcjonować przy wsparciu, ponieważ zawsze osoba z niepełnosprawnością intelektualną będzie wymagać wsparcia – mówi Urszula Paszkowska.

Kręgi Wsparcia to rozwiązanie, które znalazło się w uchwalonej w lutym tego roku, krajowej Strategii na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami.

 

Zapraszamy na relację Tarnowskat.tv

Źródło: Tarnowska TV

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest on jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.