W modelu środowiskowego wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną zdecydowanie kluczową rolę pełni rodzina - zarówno jej predyspozycje wyjściowe: otwartość na zmiany i wewnętrzna odwaga, jak i stopień świadomości w relacjach z niepełnosprawnym członkiem rodziny czy gotowość do współuczestniczenia w budowaniu kręgu wsparcia. Skonkretyzowanie wizji bezpiecznej przyszłości niepełnosprawnego członka rodziny w trakcie spotkań ze specjalistami zawsze…
CZYTAJ WIĘCEJ