Kręgi Wsparcia – Przyszłość Zaczyna się Dziś to projekt którego głównym celem jest wypracowanie środowiskowego systemu wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną na czas, kiedy pozostaną lub już żyją bez rodziców/opiekunów. Projekt zakłada tworzenie kręgów w 3 środowiskach lokalnych: Tarnów, Bytom, Zgierz m.in. poprzez stworzenie wokół nich społecznej sieci ludzi przyjaznych. Projekt realizowany jest w…

CZYTAJ WIĘCEJ