W dniu 31.10.2022 odbyło się szkolenie dla sekcji mieszkań wspomaganych w Kole PSONI w Suwałkach nt. Środowiskowego Modelu Kręgów Wsparcia.  Uczestniczyło w nim 15 osób.

Trenerem prowadzącym był Paweł Jordan z Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, które promuje rozwiązanie kręgów wsparcia w Polsce.   Uczestnicy byli bardzo zaangażowani w szkolenie i planowanie dalszych działań, które włączą myślenie i budowanie kręgów wsparcia wokół osób z niepełnosprawnością intelektualną, które obecnie żyją w mieszkaniach wspomaganych. Uczestnicy podkreślali praktyczność zajęć, aktywny i warsztatowy charakter oraz dobrą atmosferę.  

Projekt konkursowy „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, rozwoju 2014-2020, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

image
image
image
image
image
image