Szkolenia centralne są kluczowym elementem realizacji Modelu. Na szkoleniach centralnych nasi trenerzy wypracowują wraz ze specjalistami lokalnymi istotne dla projektu rozwiązania. Na kolejnym szkoleniu specjaliści ds. kręgów wsparcia oraz specjaliści ds. rodziny wyposażeni zostali w pakiet wiedzy, który pozwala im wdrażać projekt w swoich lokalnych społecznościach.

Każde szkolenie dotyczy innego obszaru wdrażanego Modelu.

Tym razem spotkaliśmy się w Warszawie aby rozmawiać o Mapowaniu środowiska i budowaniu Koalicji Sojuszników. 

Rola koalicji jest w naszym Modelu bardzo ważna. Jej najważniejsze role to:

–  wypracowanie programu „Zintegrowanego systemu wsparcia środowiskowego dla osób z NI – w kierunku bezpiecznej przyszłości”  w  danym miejscu;
– wspierać tworzenie kręgów;
–  wspierać realizację kampanii edukacyjnej. 

Lokalnie już są zalążki pierwszych koalicji, specjaliści odbyli szereg rozmów oraz zorganizowali lokalnie szkolenia dla sojuszników. Kolejne wyzwania jakie stoją przed nami to wypracowanie kierunków działań i zaplanowanie harmonogramu współpracy.

Bardzo dziękujemy naszym trenerkom: Ewie Jasińskiej i Monice Makowieckiej za świetną pracę. Uczestnicy podkreślali nabywaną praktyczną wiedzę, ale też bardzo dobrą atmosferę warsztatów.

image
image
image
image
image
image
image
image