W dniach 24 i 25 stycznia 2019 r. odbyły się szkolenia lokalne nt. „Wprowadzenia do pracy w modelu Bezpieczna Przyszłość Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”, zorganizowane w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość  OzNI – testowanie modelu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W pierwszym spotkaniu uczestniczyły Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną biorące udział w projekcie wraz z Rodzicami, natomiast w drugim szkoleniu udział wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu, Urzędu Miejskiego w Biskupcu oraz Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu.

Szkolenie odbyło się w Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Zawodowym Biskupieckiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Podczas szkoleń zaprezentowano główne założenia Modelu, przybliżono tematykę budowania kręgów wsparcia wokół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, omówiono cel tworzenia koalicji sojuszników działającej na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz zakres działań potencjalnych koalicjantów.

Szkolenie umożliwiło lepsze poznanie się wielu środowisk, wymianę doświadczeń oraz pomysłów mających na celu poprawę jakości życia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za obecność oraz aktywny udział.

 

Dorota Gocejn-Kulesz

 

Zapraszamy do fotorelacji ze spotkań.