Model Bezpieczna przyszłość posiada cały system wsparcia w obszarze edukacja. W ramach projektu organizowane będą szkolenia centralne dla kadry realizującej zadanie.

Pierwsze szkolenie merytoryczne odbyło się w dniach 9-10.11.208 r. w Warszawie.

Za szkolenia w projekcie odpowiada Stowarzyszenie BORIS i zespół doświadczonych ekspertów.  Liderem ds. edukacji jest Paweł Jordan, koordynatorką zadania ze strony Stowarzyszenia BORIS jest Katarzyna Leśko. Naszą ekspertką ds. pracy z rodziną i tworzenia kręgów jest Małgorzata Bortko, na co dzień dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy na warszawskim Żoliborzu.

W szkoleniu udział wziął zespół trenerek w składzie: Monika Makowiecka, Ewa Jasińska, Magdalena Popłońska, Justynna Dubanik, które odpowiedzialne będą za szkolenia kadry lokalnej. W ramach systemu wsparcia osoby zatrudnione w projekcie otrzymają lokalnie wsparcie superwizorów i mentorów. Naszymi superwizorami są: Iwona Radzimirska, Elżbieta Tomczak, Monika Hausman – Pniewska, Zbigniew Mieruński, Beata Pawłowicz, Marianna Sitek-Wróblewska.

 

Zespół szkoleniowy w pełnym składzie spotkał się na pierwszym szkoleniu merytorycznym. To były bardzo owocne rozmowy i rozważania nad istotą niezwykle innowacyjnego projektu, który swoim zasięgiem obejmie całą Polskę. Wszyscy uczestnicy szkolenia posiadają bardzo bogaty bagaż doświadczeń w obszarze społecznym, dzięki temu udało nam się wspólnie wypracować rozwiązania, które zostaną wdrożone w lokalnych społecznościach.