W dniach 21-22 stycznia 2021 roku w Jarosławiu odbyły się szkolenia dla pracowników ŚDS oraz asystentów osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Cel zapoznanie z założeniami Modelu Środowiskowego wsparcia dla OzNI i ich rodzin z uwzględnieniem:
– omówienia jego genezy;
– głównych filarów: planowania skoncentrowanego na osobie – praca na zasobach, współpraca z rodziną, kręgi wsparcia i praca w społeczności
wprowadzanych zmian w dotychczasowym podejściu pracy z OzNI;
korzyści dla osoby z NI, ich rodzin i otoczenia.
Szkolenie owocne, pełne konstruktywnych wniosków i pełne pomysłów. Kręgi wsparcia wzbudzają ogromne zainteresowanie, dają szansę na lepszą, bezpieczną przyszłość.