Dwa długie i intensywne dni #SzkoływKręgach.  Wspólnie uczymy się aby urzeczywistnić  wizję szkoły włączającej, partnerskiej, współpracującej, otwartej i uczącej się.  Szkoły, która tworzy empowerment uczniów, rodziców, kadry i społeczności.   Na poprzednim szkoleniu w listopadzie 2022 omawialiśmy dwa pierwsze filary czyli Podejście skoncentrowane na uczniu oraz Wsparcie skoncentrowane na rodzinie.

17 – 18 marca 2023 omawialiśmy dwa kolejne filary modelu.

  • Szkoła w społeczności lokalnej.
  • Szkoła ucząca się.

Padło wiele ważnych słów o współpracy, roli samorządu w tworzeniu włączającej społeczności lokalnej. O tym, co możemy z tej społeczności wziąć i co jej dać. Mówiliśmy o budowaniu w sobie gotowości na zmianę, budowaniu zespołu, rozwoju osobistym, pięciu dyscyplinach Petera Senge.

Serdecznie dziękujemy PSONI Gdańsk za ciepłe przyjęcie w swoich progach.

Model Szkoła w Kręgach wdrażają następujące środowiska:
– Szkoła podstawowa specjalna i Szkoła przysposabiająca do pracy, Koło PSONI w Gdańsku,
– Szkoła podstawowa specjalna nr 26 w Gdańsku,
– Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni,
– Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy, Koło PSONI w Jabłonce ”BARKA”,
– Niepubliczne Placówki Oświatowe, Koło PSONI w Elblągu.

Organizatorami są – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło Gdańsk i Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.

#szkolawkregach

 

image
image
image
image
image
image
image
image
***
Realizację działań wspiera Fundacja Valores https://www.valores.pl/