Co stanie się z moim dzieckiem, kiedy już nie będę w stanie zapewnić mu opieki? To pytanie zadają sobie rodzicie i opiekunowie, którzy zmierzą się z niepełnosprawnością dziecka. Nadzieję niosą Kręgi wsparcia – innowacyjny projekt społeczny, któremu poświecono czwartkowe /17 czerwca/ seminarium zorganizowanie przez bytomskie koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Bytom jest pierwszy miastem w naszym województwie, które realizuje nowatorski, długofalowy projekt społeczny zainspirowany kanadyjskimi rozwiązaniami organizacji PLAN. Ta przez lata wypracowała mechanizmy pozwalające zabezpieczyć potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną w chwili, gdy zabraknie im wsparcia rodziny.

Przyszłość zaczyna się dziś

Innowacyjny model wsparcia, który ma umożliwić osobie z niepełnosprawnością intelektualną funkcjonowanie w jej dotychczasowym środowisku realizuje bytomskie koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

– Społeczną sieć wsparcia posiada każdy z nas. Są to bliscy, przyjaciele i znajomi, na których pomoc możemy liczyć w trudnych sytuacjach. Dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności intelektualnymi, zbudowanie tego typu relacji stanowi wyzwanie. Największym problemem nie jest wcale choroba, ale samotność, która izoluje ich od ludzi. Świat już dawno dokonał zmiany takich postaw. Teraz czas na nas – mówi Anna Dziąsko, przewodnicząca Zarządu PSONI Koło w Bytomiu.

W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele jednostek zajmujący się polityką społeczną, trzecim sektorem, a także osoby z niepełnosprawnością intelektualną i rodziny, wokół których tworzone są już kręgi wsparcia. Słowa uznania wyraził też prezydent Mariusz Wołosz, który pogratulował stowarzyszeniu udziału w projekcie.

Wolontariusze, przyjaciele, sąsiedzi

Specjaliści pracujący z osobami z niepełnosprawnością intelektualną nie mają wątpliwości – w dalszym ciągu brakuje rozwiązań systemowych, które umożliwiłyby dorosłej osobie z niepełnosprawnością intelektualną samodzielny byt w miejscu zamieszkania po śmierci opiekunów. Pomimo prowadzonych działań edukacyjnych wielu z nas wciąż nie zdaje sobie sprawy, jak ogromnym problemem dla osób z niepełnosprawnością intelektualną jest samotność, wykluczenie społeczne czy też zagrożenia związane z odejściem najbliższych.

– Celem naszych działań jest zwrócenie uwagi lokalnych społeczności na osoby z niepełnosprawnością intelektualną żyjące w ich otoczeniu i tworzenie wokół tych osób Kręgu Wsparcia. Członkiem i wolontariuszem Kręgu Wsparcia może zostać każdy z nas. Nawet najmniejszy gest, odrobina czasu i uwagi, by w życiu osoby z niepełnosprawnością intelektualną zaszła pozytywna zmiana – mówi Paweł Jordan, prezes Stowarzyszenia Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.

Członkami kręgu może stać się lokalna kawiarnia, sklep, galeria lub inna instytucja, która otworzy się na osoby z niepełnosprawnością i ich potrzeby.

Foto: Grzegorz Goik

Źródło: www.bytom.pl

 

***
Projekt realizowany jest w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest on jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.