W grudniowy piątek w Nidzickim Kole Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną odbyło się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie ,,Bezpieczna przyszłość osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – testowanie modelu’’.

Obecni na spotkaniu rodzice oraz sojusznicy dyskutowali o możliwościach jakie niesie to innowacyjne rozwiązanie. Projekt spotkał się z bardzo miłym odbiorem i żywym zainteresowaniem ze strony zaproszonych gości. Mamy już pierwsze rodziny, zainteresowanie wzięciem udziałem w projekcie.  Liczymy na ścisłą współpracę.

Karolina Kurlandzka
Specjalista ds. kręgów wsparcia