Środowiskowy Dom Samopomocy PSONI Gdańsk realizuje ideę Kręgów Wsparcia.
ŚDS tworzy kręgi każdego dnia poprzez:
-> różne drobne, codzienne działania z uczestnikami ŚDS,
-> rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności,
-> edukacje i zdobywanie wiedzy,
-> zajęcia grupowe w formie klubu dyskusyjnego i treningu umiejętości społecznych,
-> wyjścia do społeczności lokalnej,
-> integracje uczestników, rodziców/opiekunów, rodzeństwa i kadry,
-> ważne rozmowy,
-> aktywne słuchanie,
-> bycie obok,
-> podążanie za potrzebami,
-> stwarzanie możliwości do rozwoju,
-> wspieranie w dążeniu do niezależnego życia,
-> motywowanie do podejmowania wyzwań,
Razem możemy więcej.
Budujemy mosty między osobami z niepełnosprawnością, a światem społecznym każdego dnia.

Źrósło: ŚDS PSONI Gdańsk