Biskupieckie Kręgi Wsparcia spotkały się z Uczestnikami Domu Dziennego Pobytu. Na spotkaniu przedstawiliśmy cele i idee “Kręgów Wsparcia” oraz portrety Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną biorących udział w projekcie. Uczestnicy bardzo chętnie oprowadzali zaproszonych gości po pracowniach Warsztatu Terapii Zajęciowej i wymieniali się doświadczeniami. Byli zachwyceni trudem i codzienną pracą Uczestników. Wiele osób wyraziło chęć współpracy – już niedługo zorganizujemy wspólne warsztaty artystyczne.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image