7 października w Zgierzu a 8 października w Tarnowie odbyło się spotkanie z naszymi sojusznikami w ramach pracy nad wdrażaniem Modelu Bezpiecznej Przyszłości i budowy Kręgów Wsparcia wokół osób z niepełnosprawnością.
To były owocne spotkania z przedstawicielami instytucji oraz organizacji działających na terenie lokalnych społeczności. Wspólnie dyskutowaliśmy i zastanawialiśmy się jak najlepiej wspierać samodzielne i niezależne życie osób z niepełnosprawnością. Ważnym słowom i deklaracjom przyświecał jeden cel – udane i godne życie osób z niepełnosprawnością w ich społecznościach lokalnych.
Podsumowaniem rozmów była deklaracja współpracy i wspierania samodzielności osób biorących udział w tworzeniu kręgów oraz realizacja wspólnych działań.
W spotkaniu w Tarnowie uczestniczyli przedstawiciele instytucji i organizacji:
Urząd Miasta Tarnowa
Miejski Ośrodek Pomocy w Tarnowie
Fundacja Przeżyj to Sam
Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” w Tarnowie
Warsztat Terapii Zajęciowej SOSW w Tarnowie
Galeria Aniołowo
Stowarzyszenie BORIS
image
image
image
image
image
***

Kręgi Wsparcia – Przyszłość Zaczyna się Dziś realizowany jest przez Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS – Lider projektu oraz Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tarnowie, Bytomiu i Zgierzu, którzy są operatorami lokalnymi.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest on jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.