W siedzibie OREW w Kole PSONI w Bytomiu odbyło się 14 września spotkanie sojuszników instytucjonalnych zaproszonych do współpracy przy realizacji Modelu Kręgów Wsparcia w Bytomiu.

Przybyli przedstawiciele władzy lokalnej m.in wiceprezydent Bytomia Waldemar Gawron oraz ważnych lokalnych instytucji i organizacji: przedstawiciele Urzędu Miasta Miasto Bytom, MOPR-u, Stowarzyszenia BORIS, Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bytomiu, Teatr ROZBARK oraz PSONI Koło w Bytomiu (OREW Bytom i Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Bytomiu). Uczestnicy zapoznali się z ideą środowiskowego wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin w Bytomiu. Zaprezentowane zostały sylwetki osób biorących udział w tworzeniu kręgów. Poszczególni partnerzy zastanawiali się jakie mogą wnieść zasoby i jakie mają pomysły na współpracę. Toczyła się żywa dyskusja nt. wagi wdrażania Modelu Kręgów Wsparcia dla zapewnienia bezpiecznej przyszłości i włączenia osób z niepełnosprawnościami do życia w społeczności. Wszyscy byli pozytywnie nastawieni do propozycji współpracy i deklarowali swój dalszy udział i zaangażowanie w pracach Koalicji Sojuszników “Kręgów Wsparcia”, za co bardzo serdecznie dziękujemy.

#jestemwkregach   #AktywniObywatele

image
image

***

Projekt realizowany jest w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest on jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.