Spotkaliśmy się naszą grupą ŚDS w Kręgach Wsparcia na superwizji grupowej on-line 4 grudnia Już mamy do siebie zaufanie i potrafimy oprócz tego co się nam udaje również poruszać wątki trudne i szukać u innych wsparcia.

Przyglądaliśmy się przykładowi planowania skoncentrowanego na osobie Rudejny i jej rodziny z ŚDS Rydygiera w Warszawie. Dyskutowaliśmy też na doświadczeniach z ŚDS PSONI Elbląg jak budować społeczność ŚDS na bazie podmiotowości i szacunku. Bardzo się cieszymy że dołączają kolejne ośrodki czyli WTZ i ŚDS ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za krokiem w Zamościu. Jest nas już 13 podmiotów realizujących model Kręgowy.

Program edukacyjny jest prowadzony przez Stowarzyszenie BORIS i PSONI Gdańsk.

#kregiwsparcia

image
image
image