Po dłuższej przerwie, odbyło się spotkanie rodzin z członkami kręgów wsparcia w Goleniowie. Spotkanie po dłuższej przerwie, połączone było z warsztatami i rozmowami poświęconymi bezpiecznej przyszłości osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Skonkretyzowanie wizji bezpiecznej przyszłości niepełnosprawnego członka rodziny w trakcie spotkań ze specjalistami zawsze odbywa się w oparciu o dokument nazwany „Planem na przyszłość”, który zawiera wszystkie obszary wokół osoby niepełnosprawnej oraz życia rodziny, które trzeba przepracować, omówić, zmienić, aby zbudować bezpieczną przyszłość. „Plan na przyszłość” obejmuje: sposób funkcjonowania osoby w rodzinie i jej rolę, relacje między członkami rodziny, zasoby otoczenia społecznego rodziny i jej otwartość, warunki mieszkaniowe, finansowe, życiowe; sytuację prawną osoby, sytuację osobistą. W każdym z tych obszarów, we wspólnej pracy specjalisty ds. rodzin oraz członków rodziny, z udziałem osoby z niepełnosprawnością intelektualną, której plan dotyczy wytyczone zostaną kierunki zmian, dążenia i cele rodziny.

Rolą specjalistów współpracujących z rodzinami w ramach projektu Bezpieczna przyszłość jest wsparcie i pomoc w realizacji poszczególnych etapów budowy przyszłości osoby z niepełnosprawnością.

  • Uporządkowanie wiedzy, informacji o osobie z niepełnosprawnością. Zgromadzenie dokumentów; zgromadzenie kontaktów do wszystkich ważnych dla niej/niego osób, które należą do otoczenia społecznego. Skondensowanie wiedzy z różnych dziedzin: diagnoza i wiedza medyczna, sprawy dotyczące bezpieczeństwa, w czym wymaga pomocy i/lub wsparcia; problemy i ograniczenia w różnych sferach życia, osobiste preferencje i cechy charakteru.
  • Pomoc rodzinie w stworzeniu wizji miejsca (domu), w którym będzie mieszkał bliski. Wpisanie koncepcji samodzielnego mieszkania do „Planu na przyszłość”. Dom – miejsce, w którym osoba z NI będzie czuła się dobrze, bezpiecznie – jest kluczowym problemem w budowaniu jej bezpiecznej przyszłości. Specjalista ds. rodzin będzie konkretyzował plany rodziny i wspomoże w podejmowaniu ewentualnych decyzji w sprawie miejsca zamieszkania osoby z niepełnosprawnością intelektualną w przyszłości. Jakie konkretne kroki należy w tej sprawie podjąć? W tych sprawach rodzina będzie mogła skorzystać z pomocy prawnej.
  • Budowanie otwartości rodziny na zmiany – specjalista ds. rodzin będzie pracował nad tym dążąc do poszerzenia liczby osób/instytucji znajdujących się w kręgu wsparcia osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz utrzymywania i pielęgnowania pozytywnych relacji z istniejącym otoczeniem społecznym.
  • Wsparcie rodzin w procesie podejmowania decyzji organizacyjnych, finansowych (np. testament). Specjalista ds. rodzin, wspierany przez innych specjalistów (prawnik), będzie towarzyszył i wspierał rodziny przy podejmowaniu kolejnych decyzji związanych z zabezpieczeniem przyszłości osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Wiedza i kompetencje specjalisty ds. rodzin będą poszerzane w trakcie szkoleń zaplanowanych w toku realizacji projektu.
  • Pomoc rodzinie w sporządzeniu „testamentu miłości” – przesłania skierowanego do przyszłego otoczenia osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Jest to rodzaj listu do tych, którzy będą wspierać osobę w jej codziennym życiu, ujawniający pozytywne emocje, ale też lęki i obawy rodzica (rodziców), który czuje się często najważniejszą osobą w życiu swojego dorosłego dziecka. Spisanie swojej woli dotyczącej przyszłości osoby z niepełnosprawnością – swoich myśli, wyobrażeń, podzielenie się swoimi obawami i troskami – to punkt wyjścia do zbudowania planu na przyszłość i odpowiedzi na pytania: Jak widzę przyszłość swojego syna/córki? Co mógłbym zrobić już dziś? Jakie mogą być zagrożenia dalszego życia mojego dziecka i w jakim stopniu może być ono samodzielne? Do takich słów, najważniejszych słów miłości i troski, osoba z niepełnosprawnością i jej otoczenie będą wracać i nawiązywać do nich, kiedy rodziców już zabraknie. Napisanie takiego testamentu miłości będzie oczywiście sprawą decyzji rodziny.
  • Wspieranie rodziny w pielęgnowaniu dobrych relacji z otoczeniem, wspólne budowanie kręgu wsparcia – przez cały okres realizacji projektu.

Korzystając z ładnej pogody, spotkanie odbyło się na terenie stadniny koni. Niektórzy pierwszy raz mieli okazję jeździć konno. Było to ogromne przeżycie i miłe doświadczenie. Będziemy tu częściej zaglądać.

Stadnina w Goleniowie jest jednym z naszych przyjaznych miejsc na mapie Polski, gdzie osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą czuć sie bezpiecznie i są mile widziani.

image
image
image
image
image
image
image