W dniu wczorajszym 16 marca 2022 odbyło się kolejne już spotkanie rodziców naszego Stowarzyszenia, którzy w ramach Modelu Bezpiecznej Przyszłości podejmują się trudu tworzenia planu na przyszłość dla swoich dorosłych dzieci. Spotkania te zawsze wiążą się z dużymi emocjami, są dużym wyzwaniem, a jednocześnie często stają się początkiem do poszukiwania nowych rozwiązań. Dziękujemy Pani Violettcie Ambroziak Krzysztofowicz, że dzieliła się z nami swoją wiedzą i osobistym doświadczeniem, co jest dla rodziców naszych uczestników szczególnie ważne. W spotkaniu uczestniczyli również rodzice, którzy dopiero zapoznają się z ideą Modelu Bezpiecznej Przyszłości i Kręgów Wsparcia. Juz niedługo kolejne spotkania w ramach wsparcia uczestników i ich rodzin.

#jestemwkregach

image
image
image

***

Projekt realizowany z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Projekt jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.