31 maja 2021 r. w siedzibie PSONI Koło w Zgierzu odbyło się seminarium lokalne promujące Model Bezpieczna Przyszłość osób z NI w oparciu o Kręgi Wsparcia. To było bardzo dobre spotkanie, w którym uczestniczyły osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziny oraz wszyscy kluczowi partnerzy lokalni.

W czasie spotkania zaprezentowane zostały główne założenia Modelu, cel i znaczenie koalicji lokalnych sojuszników oraz osoby z NI wokół których rozpoczęło się budowanie Kręgów Wsparcia i praca nad zabezpieczeniem ich przyszłości.

Na spotkanie została przygotowana Deklaracja Ambasadorów Kręgów Wsparcia – symboliczny akt deklaracji dalszej współpracy ze strony kluczowych zgierskich organizacji i instytucji.

Zapraszamy na krótką relację lokalnej Telewizji Centrum i  Program Lokalny Zgierz.

Foto Krzysztof Głowacki, UMZ

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Projekt realizowany jest w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest on jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.