Kręgowe ekspertki: Agata Ciosmak, Monika Szabla i Katarzyna Świeczkowska spotkały się z zespołem Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za krokiem w Zamościu.

Spotkanie poświęcone było rozmowom o:
– podejściu skoncentrowanym na osobie i patrzeniu na nią nie przez pryzmat jej niepełnosprawności a człowieczeństwa,
– samostanowieniu i jakości życia OzN,
– tym, jak Kręgi Wsparcia dają szansę na niezależne i dobre życie każdego człowieka,
– uczestnictwie i włączaniu OzN w społeczność lokalną,
– roli osób wspierających i różnicach między opieką a wsparciem,
– partnerskiej współpracy z rodziną

To był dobry czas, nie tylko mówienia, ale także słuchania, wymiany poglądów, ścierania się różnych perspektyw, budowania zespołu, dawania sobie wsparcia.

Przed nami długa droga, ale wyruszamy w nią razem.
Dziękujemy Kamilowi Kabasińskiemu za zaproszenie.

Źródło: Katarzyna Świeczkowska

 

#KregiWsparcia #ŚDSwKregach

image
image
image
image
image
image
image
image