19 lutego zorganizowaliśmy spotkanie wszystkich kręgów wsparcia z Ostródy. Głównym tematem były kręgi relacji, które pozwalają mapować najbliższe otoczenie osoby
z niepełnosprawnością i określić, jakie osoby znajdują się w każdym z kręgów relacji oraz jaką rolę pełni każda z tych osób. Jest to także doskonała metoda określenia, jakie podmioty i instytucje mogą w przyszłości pełnić określone role, gdy osób z najbliższego otoczenia zabraknie.

Spotkanie przy udziale rodziców, opiekunów, rodzeństwa, sąsiadów i osób z niepełnosprawnościami było bardzo owocne i wniosło ogrom wiedzy.

Dziękujemy za obecność i aktywny udział.

Sylwia Ciszewska
Specjalista ds. kręgów wsparcia w Ostródzie