W środę, 15 listopada mieliśmy przyjemność uczestniczyć w spotkaniu Centrum Kręgów Wsparcia, podczas którego omawialiśmy kluczowe zasady współpracy między rodzinami, uczestnikami, pracownikami i wolontariuszami. 
Podkreślaliśmy wagę otwartej komunikacji, szacunku oraz zrozumienia dla różnorodności doświadczeń i perspektyw.  Wspólnie ustaliliśmy, że budowanie zaufania stanowi fundament trwałych i skutecznych relacji w CKW.
Działania oparte na wzajemnym wsparciu, empatii i szacunku do indywidualnych potrzeb każdej strony są kluczowe dla naszej wspólnej misji tworzenia przyjaznej przestrzeni oraz bezpiecznej przyszłości.
Wszyscy uczestnicy zgodziliśmy się, że wspólne wysiłki w budowaniu silnej społeczności przynoszą nie tylko korzyści indywidualne, ale również wzmacniają fundamenty Centrum Kręgów Wsparcia jako miejsca, w którym każdy może się rozwijać i czuć się akceptowany.
Są to kolejne kroki podejmowane w kierunki rozwoju kręgów i ich funkcjonowania w przyszłości.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i gotowość do współpracy.
#jestemwkregach
Źródło: Centrum Kręgów Wsparcia w Goleniowie