We wszystkich działaniach zmierzających do rozwoju kręgów wsparcia, wspiera nas koalicja. Koalicja odgrywa w naszym przedsięwzięciu dużą rolę we wspólnym budowaniu systemu wsparcia. Poszerzamy grono naszych koalicjantów w lokalnych społecznościach. Każdy z naszych koalicjantów dysponuje siłami i potencjałami, które można wykorzystać dla poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnością. To nasza baza, która pozwala nam rozwijać projekt kręgów wsparcia w naszym lokalnym środowisku.

Członkami koalicji w Ostródzie są:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie
Centrum Kultury w Ostródzie
Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie

Rozmawialiśmy o rozwoju naszej współpracy oraz czym jest porozumienie koalicji i czemu może służyć.

Kolejne spotkanie niebawem, a tymczasem współpracujemy nad nowymi rozwiązaniami w naszych kręgach wsparcia.

image
image
image