Pod koniec marca w Ostródzie odbyło się kolejne spotkanie koalicji projektu „ Bezpieczna przyszłość Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”.

Zaskoczyła nas wysoka frekwencja przedstawicieli PCPR, MOPS,GOPS, Centrum Kultury, PEFRON Olsztyn, Przedstawiciele PSONI Koło w Ostródzie (WTZ, OREW, PSDŚ), CWOP. W spotkaniu uczestniczyła Ela Grądziel – specjalistka ds. kampanii, która czuwała nad działaniami wdrażania kampanii edukacyjnej w mieście Ostróda. Został stworzony plan działania do opracowania
z przedstawicielami koalicji.

image
image
image
image