W dniach 8-9 kwietnia 2021 r. odbyło się online drugie spotkanie edukacyjne dla specjalistów lokalnych z trzech Kół PSONI: Tarnowa, Bytomia i Zgierza, biorących udział w projekcie “Kręgi wsparcia – Przyszłość zaczyna się dziś”.

Moduł II dotyczył metodyki tworzenia kręgów wsparcia wokół osób z NI, pracy ze społecznością lokalną, tworzenia koalicji sojuszników.

To były dwa intensywne dni pracy!

Swoimi doświadczeniami z testowania Modelu dzieliła się z nami Elżbieta Wojciechowska, specjalistka ds. rodzin z Koła PSONI w Jarosławiu oraz Agata Ciosmak specjalistka ds. rodzin z Koła PSONI w Gdańsku.

Teraz przed nami czas na działania, wdrażania poznanych narzędzi w praktyce!

#jestemwkregach
#AktywniObywateleDotacje