W dniach 6-7 maja 2021 r. odbyło się online trzecie spotkanie edukacyjne dla specjalistów lokalnych z trzech Kół PSONI: Tarnowa, Bytomia i Zgierza, biorących udział w projekcie “Kręgi wsparcia – Przyszłość zaczyna się dziś”.

To były kolejne intensywne dni wspólnej pracy! Uczestnicy i uczestniczki szkolenia uczyli się jak współpracować z rodziną osoby z NI.

Swoimi doświadczeniami ze współpracy z rodzinami w ramach prowadzonych placówek dzieliły się Aleksandra Kojtych z PSONI Koło w Elblągu oraz Małgorzata Bortko z ŚDS Żoliborz w Warszawie.

Drugiego dnia o Szkole dla Rodziców i Rodzeństwa jako propozycji wspierania wzajemnych relacji mówiła dr hab. Agnieszka Żyta z Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

image
image
image

Projekt realizowany jest w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest on jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.