W dniach 4-5 marca 2021 r. odbyło się online pierwsze spotkanie edukacyjne dla specjalistów lokalnych z trzech Kół PSONI: Tarnowa, Bytomia i Zgierza, biorących udział w projekcie “Kręgi wsparcia – Przyszłość zaczyna się dziś”.

Byłī to dwa intensywne dni szkoleniowe wprowadzające do merytoryki projektu. Rozmawialiśmy o tym jak ważne we wdrażaniu Modelu Bezpieczna Przyszłość Osób z niepełnosprawnością intelektualną jest Planowanie Skoncentrowane na Osobie, komunikacja doceniająca. Uczestnicy spotkania zapoznawali się kluczowymi narzędziami pracy jakimi są:
– Portret Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
– Arkusz badania jakości życia osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Swoimi doświadczeniami z testowania Modelu dzieliła się z nami Elżbieta Wojciechowska, specjalistka ds. rodzin z Koła PSONI w Jarosławiu.

Teraz przed nami czas na działania, wdrażania poznanych narzędzi w praktyce!

#jestemwkregach
#AktywniObywateleDotacje

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszu EOG

image
image
image