W dniach 4-5 marca 2021 r. odbyło się online pierwsze spotkanie edukacyjne dla specjalistów lokalnych z trzech Kół PSONI: Tarnowa, Bytomia i Zgierza, biorących udział w projekcie “Kręgi wsparcia – Przyszłość zaczyna się dziś”.

Byłī to dwa intensywne dni szkoleniowe wprowadzające do merytoryki projektu. Rozmawialiśmy o tym jak ważne we wdrażaniu Modelu Bezpieczna Przyszłość Osób z niepełnosprawnością intelektualną jest Planowanie Skoncentrowane na Osobie, komunikacja doceniająca. Uczestnicy spotkania zapoznawali się kluczowymi narzędziami pracy jakimi są:
– Portret Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
– Arkusz badania jakości życia osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Swoimi doświadczeniami z testowania Modelu dzieliła się z nami Elżbieta Wojciechowska, specjalistka ds. rodzin z Koła PSONI w Jarosławiu.

Teraz przed nami czas na działania, wdrażania poznanych narzędzi w praktyce!

#jestemwkregach
#AktywniObywateleDotacje

 

***

Projekt realizowany jest w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest on jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

image
image
image