W ramach realizowanego projektu wszyscy specjaliści lokalni z całej Polski spotkali się na superwizji grupowej w Warszawie. Spotkanie było bardzo intensywne połączone z dużą ilością dyskusji oraz dzielenia się doświadczeniami. Za nami kilka miesięcy pracy z rodzinami osób z NI, każdy z nas ma mnóstwo przemyśleń i pomysłów gotowych do wdrożenia.

Cały czas MODEL przyświeca nam drogę i kierunki działania. Naszym kluczowym działaniem jest wdrożenie długofalowych rozwiązań, mających na celu przygotowanie osoby z NI do samodzielnego życia przy wsparciu stworzonego Kręgu Wsparcia. Kręgu Wsparcia, który umożliwi osobie z NI dobre życie po śmierci bliskich osób w środowisku lokalnym. Jednak, żeby to się udało musi być stworzony środowiskowy, lokalny system wsparcia, który pracuje w sposób świadomy i zintegrowany (tu i teraz) z osobą z NI i rodziną nad samodzielnością na jej „miarę” przy wsparciu. Tutaj niezwykle ważne jest połączenie nowego podejścia kręgowego z istniejącymi już usługami (poradnictwo, asystencja, mieszkania treningowe, placówki, i inne). Czyli łączenia systemu formalnego z nieformalnym. Nad tym codziennie pracują nasi specjaliści ds. kręgów wsparcia.

Co robimy?

Szukamy osób chętnych do uczestnictwa w życiu osób z NI w oparciu o zasoby i potencjały tych osób. Szukamy osób do kręgów chętnych do dzielenia pasji, towarzyszenia, czasem pomocy, stworzenia bliższej relacji, wyrwania z samotności i wykluczenia społecznemu. Nie szukamy osób, które wezmą odpowiedzialność za życie osoby z NI. Pracujemy nad pozyskiwaniem sąsiadów i wolontariuszy oraz sprzymierzeńców. Pracujemy poprzez bezpośrednie kontakty z osobami, które są zainteresowane stworzeniem Kręgu Wsparcia wokół konkretnej osoby z NI.
Poszerzamy stale grono podmiotów, które stają się naszymi sprzymierzeńcami w realizacji „bezpiecznej przyszłości” naszych uczestników.

Z kim pracujemy?

Pracujemy z osobami z NI nad zwiększeniem ich obszaru samodzielności. Dla wielu rodzin jest wielkim zaskoczeniem, że syn, córka, brat, siostra potrafią być samodzielni. Pomagamy rodzinom zrozumieć, że osoba z NI może stanowić o sobie samodzielnie. Intensywnie pracujemy z rodzinami, przy wsparciu prawników i specjalistów, nad uporządkowaniem, przepracowaniem sytuacji: prawnej, finansowej, mieszkaniowej społecznej osoby z NI. A wszystko to w celu zabezpieczenia przyszłości od strony rodziny.

Kogo poszukujemy?

Budujemy koalicje w różnych obszarach. Rozmawiamy i spotykamy się z instytucjami lokalnymi, które są m.in. odpowiedzialne za strategie działań w gminie bądź starostwie. Stale poszukujemy miejsc aktywności dla osób z NI, czy też wsparcia w kampanii edukacyjnej. Odwiedzamy punkty usługowe i handlowe w celu pozyskania koalicjantów. Pukamy do wielu drzwi, liczymy na współpracę ze strony gminy, starostwa, stowarzyszeń, pracowników socjalnych oraz sklepów, kawiarni, sąsiadów i wolontariuszy.

Szukajcie naszych Specjalistów ds. kręgów wsparcia w waszej społeczności i dołączcie do nas.

#jestemwkregach

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image