Model “Bezpieczna Przyszłość” nie ma szansy na rozwój sieci wsparcia bez przychylnych sojuszników.

Zapraszamy wszystkie instytucje znajdujące się w otoczeniu naszych lokalnych Kręgów Wsparcia do współpracy.

Każdy sojusz opiera się o następujące zasady:

 • dobrowolność udziału poszczególnych instytucji i środowisk oraz osób je reprezentujących;
 • wspólny cel formułowany przez wszystkich uczestników Koalicji;
 • udział wielu partnerów z różnych sektorów: publicznego, społecznego, prywatnego;
 • łączenie zasobów wnoszonych przez partnerów (czas, kompetencje i umiejętności, zobowiązania i możliwości instytucjonalne, fundusze);
 • współodpowiedzialność, rozumiana jako dzielenie wspólnych sukcesów, ale też i ewentualnych porażek Koalicji sojuszników.

Wspólne rozwiązania i korzyści

Powstanie i funkcjonowanie Koalicji sojuszników przynosi dla wszystkich zaangażowanych stron szereg korzyści, do których zaliczyć można:

 • skuteczniejsze rozwiązywanie problemów zdrowotnych, społecznych, kulturowych osób z NI;
 • lepsza koordynacja działań nakierowanych na rozwiązywanie problemów osób z NI;
 • wypracowanie modelu współpracy międzyinstytucjonalnej prowadzącej do zwiększenia efektywności w zespołowym rozwiązywaniu problemów osób z NI;
 • jasny i sprawny przepływ informacji pomiędzy współpracującymi ze sobą służbami społecznymi, instytucjami i organizacjami wspierającymi osoby z NI;
 • zwiększenie poczucia wzajemnego wsparcia podczas działań na rzecz osób z NI;
 • oddziaływanie na politykę lokalną i jej współtworzenie, m.in. poprzez wdrażanie Modelu „Bezpieczna przyszłość”.

Zapraszamy do kontaktu z nami.