To ważny moment w rozwoju modelu Kręgów Wsparcia w Polsce. Utworzyliśmy wspólną sieć Kręgów z różnorodnych organizacji i placówek z całej Polski.
Model opiera się o 4 filary:
1) Planowanie skoncentrowane na osobie,
2) partnerska współpraca z rodzinami,
3) współpraca ze społecznością
4) usługi społeczne.
Najważniejsze słowa i wartości to: praca na zasobach, empowerment, współpraca, inkluzja, niezależność, relacje i więzi, uczestnictwo. To składa się na dobre życie osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin w społeczności lokalnej. Model kręgów Wsparcia, daje szansę i w praktyce realizuje ideę deinstytucjonalizacji. Więcej w materiale https://tinyurl.com/5dk7djxy
Ale jeszcze długi marsz przed nami, aby urzeczywistnić prawo każdej osoby z niepełnosprawnościami do uczestnictwa na pełnych prawach w życiu społeczności lokalnej z zachowaniem podmiotowości i niezależności. Do tego potrzebne jest skoncentrowanie się na osobie – na jej potencjałach i potrzebach, partnerska współpraca z rodzinami, empatyczna i solidarna codziennie społeczność lokalna oraz usługi środowiskowe.
Wierzymy w ten model i nie jesteśmy sami, współpracujemy z różnymi organizacjami z całego świata, które niosą wizję pełnego włączenia osób z niepełnosprawnościami do życia w społeczeństwie.
Rozwój sieci wspiera Stowarzyszenie BORIS i PSONI Gdańsk
Deklaracja i lista organizacji i placówek znajdziecie na naszej stronie tu: https://kregiwsparcia.pl/siec-kregow-wsparcia/
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY