W dniu 25.10.2022 r. odbyło się seminarium WŚRÓD NAS, OBOK NAS I Z NAMI – WŁĄCZENIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W ŻYCIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ. Organizatorami tego wydarzenia było Ogólnopolskie Forum Organizatorów Społeczności Lokalnych i Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Seminarium przybliżało oblicza pracy z osobami z niepełnosprawnościami i jak podejmowane działania wpływają na ich  uczestnictwo i funkcjonowanie w społeczności lokalnej. Zaprezentowane zostały przykłady działań środowiskowych  z  osobami z niepełnosprawnością w tym Model Kręgów Wsparcia.  Wprowadzenie zrobił Paweł Jordan ze Stowarzyszenia BORIS, które promuje idee kręgów wsparcia w Polsce. A praktyczne doświadczenia z realizacji Centrum Kręgów Wsparcia zaprezentowało Centrum Usług Społecznych z Goleniowa.  Drugim przykładem aktywności osób z niepełnosprawnością w społeczności lokalnej podzielił się OPS Radlin.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 70 organizatorów społeczności lokalnej z całej Polski z OPS-ów i CUS-ów.

#jestemwkregach

***
Fundacja Valores wspiera rozwój Kręgów Wsparcia.