24.02 Wiceminister Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. osób niepełnosprawnych, w Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Zawodowym oraz Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski uczestniczyli w Seminarium: „Niezależne życie osób z niepełnosprawnością intelektualną w świetle Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2020 – 2030”.

Seminarium zostało zorganizowane w Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Zawodowym w Biskupcu przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W spotkaniu uczestniczył Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Paweł Wdówik, Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski – Sławomir Sadowski, Marszałek Sylwia Jaskólska – członek zarządu województwa warmińsko – mazurskiego, Dyrektor Warmińsko – Mazurskiego Oddziału PFRON – Janusz Surmacz, prof. zw. dr hab. Marzenna Zaorska z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Starosta olsztyński – Andrzej Abako, Burmistrz Biskupca – Kamil Kozłowski, Sekretarz gminy Biskupiec – Magdalena Karpińska, przedstawiciele Koła PSONI w Biskupcu oraz przedstawiciele mediów – TVP3 Olsztyn, TV Biskupiec, TV PSONI.

Pierwsza polska Strategia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami to kompleksowy i obszerny dokument przyjęty przez Radę Ministrów o charakterze strategicznym. Strategia ma być mapą drogową polityki krajowej na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Podczas przeprowadzonego seminarium Pan Paweł Wdówik przedstawił wizję niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami na podstawie zapisów Strategii. Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych podkreślił, że priorytetem jest pełne uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w różnych obszarach życia. Zaznaczył także, że najważniejsza jest zmiana podejścia do osób z niepełnosprawnościami, tak aby byli traktowani jako równoprawni obywatele. Podkreślił, że kluczowym punktem Strategii jest uznanie godności osoby z niepełnosprawnością, prawo do niezależnego życia oraz samodzielnego decydowania o sobie.

Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski zaznaczył, że nie ma podziałów, ale należy zapewnić odpowiednie warunki życia osobom z niepełnosprawnościami.

Prof. zw. dr hab. Marzenna Zaorska z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie przedstawiła temat wdrożenia Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami i związanymi z tym doświadczeniami praktycznymi.

Na seminarium został także przedstawiony projekt „Bezpieczna przyszłość”, który wciela w życie PSONI Koło w Biskupcu. Model ten to kompleksowa koncepcja wsparcia środowiskowego osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin w miejscu ich zamieszkania, w konkretnej społeczności lokalnej. Celem projektu jest m.in. tworzenie wokół nich „Kręgów wsparcia”. Model ukierunkowany jest na wdrażanie rozwiązań trwałych, prowadzących do zmiany społecznej, obejmującej stworzenie warunków umożliwiających funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w swoim środowisku życia, także po śmierci jej opiekunów: rodziców lub innych osób bliskich.

Ze Strategią duże nadzieje wiąże przewodnicząca biskupieckiego Koła PSONI, Pani Jadwiga Marzjan, która od początku istnienia organizacji walczy o poprawę jakości życia dla osób z niepełnosprawnością.

Strategia ma być realizowana przez 10 lat. Jej głównym założeniem jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami niezależnego życia i pełnego udziału we wszystkich jego sferach, w taki sposób, aby mogły funkcjonować w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami. W Strategii planuje się zmiany w ponad 100 obszarach, których realizacja będzie wymagała nowelizacji obowiązujących ustaw.

Zapraszamy na relację z seminarium.

Foto: Biskupiec.pl

źródło: TV Biskupiec