Za nami pierwsze seminarium lokalne w Elblągu otwierające projekt „Bezpieczna przyszłość osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – testowanie modelu”. W Ratuszu Staromiejskim pojawiło się liczne grono, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną, rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną, pracownicy zatrudnieni w projekcie, przedstawiciele społeczności lokalnej oraz samorządu.

Podczas seminarium przedstawiono główne założenia Modelu oraz harmonogram działań na poziomie lokalnym i centralnym. Następnie odbywały się prace warsztatowe w grupach nad takimi zagadnieniami jak: Oczekiwania i nadzieje związane z Modelem, Co to znaczy udane życie osoby z NI oraz Korzyści z wdrażania Modelu dla osoby z NI,  rodziny,  społeczności, operatora, samorządu (gminnego i powiatowego).