4 grudnia 2018 r. odbyło się seminarium otwierające pt. „Przyszłość zaczyna się dziś” w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – testowanie modelu”. Seminarium zostało zrealizowane w Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Zawodowym Biskupieckiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

W spotkaniu udział wzięli Uczestnicy projektu wraz z opiekunami/rodzicami, przedstawiciele instytucji m.in. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu, Urzędu Miasta i Gminy Biskupiec oraz przedstawiciele Koła PSONI w Biskupcu.

Podczas seminarium zaprezentowano główne założenia Modelu oraz harmonogram działań, odbyła się również projekcja filmu z warszawskiego pilotażu na przykładzie kręgów tworzonych przy ŚDS Rydygiera. Jednak nieoceniona okazała się praca warsztatowa w grupach: „Oczekiwania i nadzieje związane z Modelem”, podczas której Uczestnicy mieli okazję podzielenia się swoimi obawami oraz oczekiwaniami związanymi z udziałem w projekcie, a przez to zrozumienia sensu uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Ponadto omówiono korzyści z wdrażania Modelu dla  osoby z NI, rodziny oraz społeczności lokalnej.

Seminarium umożliwiło poznanie się wzajemne wielu środowisk: osób z niepełnosprawnością intelektualną, rodzin i najbliższego otoczenia OzNI, instytucji na co dzień wspierających tę grupę społeczną, przedstawicieli lokalnych władz oraz pracowników Stowarzyszenia.

Dorota Gocejn-Kulesz