27 czerwca spotkaliśmy się online jako grupa ŚDS w Kręgach Wsparcia z całej Polski.  Omawialiśmy jak pracujemy w poszczególnych placówkach wdrażając filary kręgowe.  Każdy chciał się czymś pochwalić, pokazać zmianę.  Słychać było autentyczne zaangażowanie w planowanie dobrego życia z uczestnikami i rodzinami.  Powstają też grupy dla rodziców i opiekunów edukacyjno – wsparciowe.  Dużo się dzieje we współpracy ze środowiskiem lokalnym. 

Bardzo dziękujemy Agacie Grochoła z Przemyśla i Monice Szabli z Gdańska, że podzieliły się swoimi doświadczeniami z prowadzenia procesu planowania skoncentrowanego na osobie i tworzenia kręgów wsparcia z p. Marcinem i p. Krzysztofem.  To były wzruszające opowieści.  Każda dobra zmiana nas cieszy i daje nadzieję, że można, że się udaje w kierunku lepszego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Możemy się od siebie uczyć tworząc prawdziwą społeczność uczącą się.  Jest już nas 11 placówek realizujących model Kręgów Wsparcia.   Polecamy też stronę internetową www.kregiwsparcia.pl na której można znaleźć więcej o ŚDS w Kręgach wraz z materiałem metodycznym.

Placówki uczestniczące to:  ŚDS PSONI Grochowska Warszawa, ŚDS PSONI Elbląg, ŚDS PSONI Ostróda, ŚDS PSONI Jarosław, ŚDS PSONI Gdańsk, ŚDS PSONI Przemyśl, ŚDS z Żelaznej Góry (Stowarzyszenie „Ostoja Warmińska”), ŚDS Rydygiera Warszawa, ŚDS „Chata z pomysłami” Warszawa, WTZ PSONI Gdańsk, ŚDS Dom Marzeń z Gdyni.

Proces edukacyjny wspiera Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS we współpracy z PSONI Koło Gdańsk.

***
Realizację działań wspiera Fundacja Valores https://www.valores.pl/