Promujemy ŚDS w Kręgach Wsparcia. 4 lipca odbyło się szkolenie w ŚDS Chata z pomysłami dla kadry placówki.

Warsztaty odbyły się z żywą dyskusją i twórczą atmosferą. Wspólnie zastanawialiśmy się jakie są główne cele i działania Środowiskowego Domu Samopomocy. Osadzaliśmy model Kręgów Wsparcia w Konwencji, krajowych strategiach i wartościach inkluzji społecznej. Pracowaliśmy nad filarem Planowania skoncentrowanego na osobie, tworzenia kręgu wsparcia oraz partnerskiej współpracy z rodzinami.Koncentrowaliśmy się na mocnych stronach i potencjałach osób z niepełnosprawnościami, a nie na deficytach i brakach. Podkreślaliśmy wagę relacji w życiu człowieka. Szkolenie poprowadził Paweł Jordan z BORISa i Małgorzata Bortko z ŚDS z Rydygiera Warszawa.