Od września 2018 roku na terenie całej Polski realizowany jest innowacyjny projekt „Bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie modelu”.

 

Liderem w projekcie jest Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Warszawie, natomiast partnerami są Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie TĘCZA, Stowarzyszenie HORYZONT, Uniwersytet Warszawski oraz 8 samorządów, Gdańsk, Ostróda, Biskupiec, Nidzica, Jarosław, Suwałki, Elbląg i Goleniów.

 

W ramach projektu testowany będzie model kręgów wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie w społeczności lokalnej.

 

Celem projektu jest wypracowanie kompleksowej koncepcji wsparcia środowiskowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w społeczności lokalnej, miejscu zamieszkania, w którym ta osoba i jej rodzina będą mogli godnie żyć, uwzględniając jej potrzeby.

 

Model w szczególności ukierunkowany jest na stworzenie takiego systemu wsparcia instytucjonalnego i środowiskowego, dzięki któremu możliwe będzie pozostanie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w swoim środowisku życia, także po śmierci opiekunów.

 

Model „Bezpieczna przyszłość” ma na celu przygotowanie Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną i środowiska w sposób umożliwiający jej bezpieczne funkcjonowanie w swojej społeczności lokalnej w oparciu o koncepcję Kręgów wsparcia czyli zbudowania trwałego systemu „wychodzenia z izolacji” osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich bliskich  opierającego się na sieciach powiązań – ludzi i instytucji, na ich prawdziwym zaangażowaniu oraz wypracowaniu mechanizmów wspierających usamodzielnianie osób z niepełnosprawnościami – życiowo, fizycznie, także finansowo, wypracowanie rozwiązań dotyczących zabezpieczenia prawno – finansowego i społecznego na czas, gdy z przyczyn naturalnych straci ona już oparcie w rodzinie.

 

Działania w ramach projektu będą mieć na celu stworzenie indywidualnych, rodzinnych i społecznych relacji, które zapewnią osobom niepełnosprawnym intelektualnie bezpieczeństwo i rozwój osobisty. W ramach realizacji projektu, w każdym samorządzie wsparciem zostanie objęte 10 osób z niepełnosprawnością intelektualną, zagrożonych w przyszłości koniecznością umieszczenia w domu pomocy społecznej oraz ich rodziny. Możliwość wzięcia udziału w projekcie mają dorośli, niepełnosprawni intelektualnie mieszkańcy danego regionu.

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2018-2021.