Rozpoczęliśmy realizację programu skierowanego do placówek oświatowych Szkoła w Kręgach Wsparcia.  To szkoła, która stawia na podmiotowość ucznia, pracuje w oparciu o zasoby rodziny, aktywnie współpracuje ze społecznością lokalną. Nie skupia się na deficytach dziecka, tylko korzysta z zasobów – ucznia, rodziny, szkoły i społeczności – aby zapewnić jak najlepszy rozwój młodemu człowiekowi. Program edukacyjny będzie trwał dwa lata.

18 – 19 listopada w siedzibie PSONI Gdańsk odbyło się pierwsze szkolenie w Modelu Szkoła w Kręgach.   Wzięło w nim udział prawie 30 uczestników z pięciu społeczności w tym rodzice i profesjonaliści. Szkolenie przebiegło w twórczej atmosferze, żywych dyskusjach i tworzeniu planów działania.

Model Szkoła w Kręgach wdrażają następujące środowiska:
– Szkoła podstawowa specjalna i Szkoła przysposabiająca do pracy, Koło PSONI w Gdańsku,
– Szkoła podstawowa specjalna nr 26 w Gdańsku,
– Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni,
– Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy, Koło PSONI w Jabłonce ”BARKA”,
– Niepubliczne Placówki Oświatowe, Koło PSONI w Elblągu.

Organizatorami są – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło Gdańsk i Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.

#szkolawkregach

#jestemwkregach
***
Realizację działań wspiera Fundacja Valores https://www.valores.pl/
image
image
image
image
image
image
image
image
image